Een brand in uw woning of bedrijf kan zware gevolgen hebben. Een efficiënt branddetectiesysteem of autonome detectoren merken een brand op in een vroeg stadium zodat deze meteen kan gesignaleerd worden en zo het brandalarm laten afgaan of de blusinstallatie in werking stellen. Kokke Security geeft U het juiste advies zodat Uw branddetectiesysteem optimaal aangepast is aan Uw woning of bedrijf. Daarnaast kan U ook bij ons terecht voor brandbestrijdingsmiddelen, zoals blusdekens en blusapparatuur.

Wetgeving

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om rookmelders te plaatsen in alle woningen. Criteria waaraan de rookmelders dienen te voldoen :

  • De rookmelder moet CE gecertificeerd zijn en voldoen aan de Belgisch Europese norm NBN EN 14604
  • Op elke verdieping dient er een rookmelder te worden voorzien
  • Best kiest U voor een rookmelder met een testknop

Veiligheid

Bij een brand is het van levensbelang dat deze zo vroeg mogelijk wordt opgemerkt. Brandbeveiliging begint daarom altijd met het voorzien van een snelle branddetectie. Een efficiënte en gebruiksvriendelijke brandcentrale verwittigt u al van het mogelijke gevaar van zodra er rook is. Zo kan u tijdig ingrijpen.

Branddetectiesysteem

Kokke Security gebruikt onder meer autonome rookmelders op batterijen. Eveneens plaatsen wij geïntegreerde rookmelders, branddrukknoppen en brandsirenes. Het is zelfs mogelijk dat de branddetectiecentrale u per sms verwittigt van mogelijk brandgevaar of u in contact wordt gebracht met de meldkamer. Bij brandalarm contacteert de meldkamer dan de vooraf aangeduide bevoegde personen in volgorde en/of stuurt indien nodig de brandweer ter plaatse.

Service en onderhoud

Bij het afsluiten van een overeenkomst, is Kokke Security 24u/24u bereikbaar voor storingen en technische defecten en wordt de installatie door Kokke Security onderworpen aan een jaarlijkse controle. zodat storingen of defecten kunnen voorkomen worden, snel opgespoord en hersteld worden zodat de installatie optimaal kan blijven werken.

Bijkomende producten

  • Draagbare brandblustoestellen + jaarlijkse controle
  • Blusdekens
  • Rookkoepelsturingen
  • Pictogrammen

Overtuigd? Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie