Home Email Info
Alarmsysteem registreren via het meldpunt - vanaf 01/09/2009

Door het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales (BS 04 juli 2007) dat inwerking trad op 04 oktober 2007 werd de aangifte van een alarmsysteem aan de lokale politie afgeschaft en moet de gebruiker zijn alarmsysteem registreren via het meldpunt alarmsystemen.

Dit meldpunt heeft echter even op zich laten wachten: de officiële startdatum is 01 september 2009. Sinds 03 augustus 2009 is de toepassing “meldpunt alarmsystemen” al online gezet op de website van police-on-web en zullen personen waarvan het systeem niet is aangesloten op een alarmcentrale een aangifte kunnen doen.

Er is een overgangsperiode voorzien van 6 maanden om de gebruiker de kans te geven zijn alarmsysteem aan te melden; d.w.z. dat tegen 01 maart 2010 alle in België geplaatste alarmsystemen geregistreerd moeten zijn in het meldpunt. Normaliter dient een melding van plaatsing/wijziging van een alarminstallatie binnen de 10 dagen te gebeuren. Hoofdbedoeling is een vermindering van de administratieve last voor zowel de burger als de politie.

De burger moet niet meer naar zijn lokale politie gaan, maar kan de melding en de wijzigingen gewoon via zijn PC doorgeven (police-on-web). Indien hij bij een private alarmcentrale is aangesloten, hoeft hij zelfs niets te doen en doet de centrale dit voor hem.

Verplichting rookmelder goedgekeurd - 28/04/2008

Voortaan is elke bouwer of verbouwer verplicht een rookmelder te installeren.

De regeling geldt bij elke nieuwbouw of renovatie waarvoor een stedenbouwkundige vergunning voor nodig is. In Wallonië en Brussel was de installatie van een rookmelder al eerder verplicht.

Jaarlijks vallen er in België 135 doden bij branden, bijna 90% hiervan sterft ’s nachts door verstikking. De installatie van een rookmelder die luid alarm slaat; moet dit aantal fors doen terugdringen

Ook een woning beveiligen wordt voor particulieren fiscaal interessant.

Hiervoor werd een koninklijk besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Financiën, resp. Dhr. P. Dewael (VLD) en Dhr. D. Reynders (MR) goedgekeurd door de ministerraad. Het omvat een lijst van maatregelen die voor deze belastingsverlaging in aanmerking komen.

De maatregelen moeten betrekking hebben op het beveiligen van de woning tegen inbraak en brand. Het geldt enkel voor de uitgaven vanaf 1 januari 2007.

Deze belastingsvermindering kwam neer op 50% van de investering met een maximum van 170 euro voor het aanslagjaar 2008 ( 130 euro niet geïndexeerd ). Dit maximum is in 2009 verhoogd naar 690 euro. De vermindering geldt zowel voor de eigenaar als voor de huurder van een privé-woning die het pand laat beveiligen. De werken dienen uitgevoerd te worden door een geregistreerde aannemer of onderneming.

Bestaat de 'aftrek beveiliging' nog in 2012?

Hoe was het tot nog toe? Laat u uw privéwoning beveiligen tegen inbraak of brand, dan krijgt u een belastingvermindering van 50% van uw uitgave, met een maximum van 730 Euro (inkomstenjaar 2012).
Aftrek teruggeschroefd voor 2012. Die belastingvermindering van 50% wordt nu vervangen door een aftrek van maar 30%! In 2012 moet u dus 2.433,33 Euro investeren om de maximale 730 Euro te krijgen.
Tip. Is uw investering groter dan 2.433,33, tracht die dan over twee jaar te spreiden. Een surplus is immers fiscaal niet overdraagbaar.

De lijst van maatregelen omvat het volgende:

A. INBRAAKBEVEILIGING

- Inbraakdetectie d.m.v. elektronisch inbraakbeveiligingssysteem of camerabewakingssysteem

 • levering, plaatsing en aankoop componenten van een inbraakbeveiligingssysteem
 • de kosten van een meldkamerovereenkomst voor de aansluiting op een erkende bewakingscentrale
 • levering, plaatsen en aankoop componenten van een camerabewakingssysteem die voorzien is van een opnamesysteem

- Inbraakvertragende elementen

 • leveren en plaatsen van specifiek inbraakwerend glas
 • leveren en plaatsen van beveiligingsmaatregelen voor:
  • deuren
  • ramen
  • luiken
  • garagepoorten
  • lichtkoepels
  • dakvensters
  • hekken
  • keldergaten
  • zoals daar zijn: veiligheidsloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen, kierstandhouders
 • leveren en plaatsen van gepantserde deuren

B. BRANDBEVEILIGING

 • Leveren en plaatsen van brandwerende deuren:
  • tussen woning en garage
  • aan de binnentoegang van de keuken
  • tussen het woon- en slaapgedeelte in de woning
  • aan de binnentoegang van het verwarmingslokaal
 • levering en plaatsing van een automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen die verwarmen met stookolie
 • levering en plaatsing van een poederblusser of waterblusser
Bel of mail voor inlichtingen of een vrijblijvende prijsofferte !!!

KOKKESECURITY BVBA

Disselstraat 6
2350 Vosselaar
Tel.: 014 61 71 80
Fax: 014 61 71 42
info@kokkesecurity.be
www.kokkesecurity.be

Ondernemingsnummer:
BE 0827.646.659
Erkend aannemersnr.:
827.646.659/02/26/10
Erkenning MBZ:
20 1662 03